Leda & The Swan,  2012

Oil on canvas

50" x 47"

 

 

 

 

Europea & Zeus,  2012

Oil on canvas

36" x 52"

 

 

 

 

Romulus & Remus,  2011

Oil on canvas

52" x 72"